SolidSteel FUNKCIJE

PROFILI

Profili in knjižnice

SolidSteel parametric za SOLIDWORKS je podan z obširno knjižnico profilov. Ta knjižnica vsebuje veliko število profilov evropskega in ameriškega tipa v skladu z ASTM. Seveda lahko knjižnico razširimo s svojimi profili.

Pozicije profilov so lahko spremenjene neodvisno od linije skice. Profili so lahko rotirani okoli svoje osi, premaknjeni  vzporedno od črte skice ter nastavljamo lahko odmike na začetnih in končnih točkah profilov. 

Od točke do točke

Ste pozabili narisati črto v skici? Ali imate zelo zapleteno konstrukcijo? Ni problema. Z inteligentnimi funkcijami SolidSteel parametric-a za SOLIDWORKS lahko z lahkoto vstavite profile med točki na skici. 

Tudi v tem primeru lahko profile pozicionirate po želji.

Enostavni in zahtevni rezi

Z uporabo udobnih funkcij SolidSteel parametric-a za SOLIDWORKS lahko ustvarimo enostavne in kompleksne reze z le nekaj kliki. Ne glede na to ali je to poševni, ”cope” ali konturni rez. Po izbiri profilov, bo rez avtomatično dodan. V vseh načinih rezanja lahko dodajamo razmik med površinami. Tako lahko spreminjamo tolerance ali pa je ta razmik namenjen le varjenju. 

Pri vseh rezih ni zunanjih referenc ali povezav med deli. Vse spremembe so storjene na nivoju kosa in ne sestava. 

TIPIČNE POVEZAVE

End plate

Za najboljšo učinkovitost in kratek seznam izbire, SolidSteel parametric ponuja le end plate tipa , ki najbolj ustreza izbranemu profilu glede na standard. Tako lahko skupaj s predogledom, hitro in pravilno izberemo pravilno end plate povezavo. 

End plate povezave lahko spreminjamo po lastnih željah in jih shranimo pod poljubnim imenom ter ponovno uporabimo. Več uporabnikov lahko naenkrat uporablja eljeno knjižnico, če je ta shranjena v omrežju. 

Med kreiranjem povezave lahko dodajamo vijake za pritrjevanje povezav. Opcija dodajanja vijakov je mogoča pri vseh povezavah. 

Gusset plate

Gusset plate je lahko v SolidSteel parametricu ustvarjen z le nekaj kliki. Med tem procesom bodo profili prilagojeni, gusset plate-i dodani in tudi luknje bodo ustvarjene na profilih. 

Možno je da kakšne spremembe v celotni konstrukciji spremenijo kote naklonov nekaterih povezav. V tem primeru SolidSteel spremeni tudi pripadajoče gusset plate samodejno. 

Ojačevalniki

Ojačevalnike lahko v SolidSteel parametric-u dodajamo na določene točke ali pa glede na že obstoječe robove v konstrukciji. Obstajajo trije tipi oblik ojačevalnikov. Lahko tudi izberemo ali ojačevalnik zajame celo širino profila ali le polovico. V obeh primerih lahko dimenzije prosto prilagajamo. 

Ojačevalniki bodo vedno spravljeni v pripadajoč varjeni sestav. Tako je profil vedno glavni del, privarjene komponente kot naprimer ojačevalec pa so stranski deli.  

Splice joint

Za kreiranje teh povezav (staps, fish joint,…) izberemo dve površini profilov ki ležita na isti ravnini. Tudi tukaj lahko vse parametre poljubno nastavljamo.

Vijačne zveze

V veliko primerih so profili le privijačeni skupaj. v tem primeru je treba na profilih ustvariti ustrezne luknje. To nam SolidSteel tudi ponuja. Tudi tukaj lahko dodajamo vijake. 

Clip angle 

V novi verziji SolidSteel parametrica lahko clip angle povezave dodajamo enostavno in zelo hitro. Knjižnica standardnih povezav je vključena že v program. Tako lahko uporabljate standardne komponente, ki jih lahko tudi poljubno spremenite in tako ustvarite individualne clip angle povezave. Te individualne povezave lahko shranimo in jih ponovno uporabimo. 

Kotni okvir

Ustvarjanje kotne povezave z veliko samostojnimi deli je sedaj skrajšano na le nekaj klikov. Izbor profilov, določevanje parametrov in končano!

STOPNIŠČA

Kreiranje industrijskih stopnic

Industrijske stopnice so lahko usvarjene v le nekaj klikih v SolidSteel parametric-u za SOLIDWORKS. Izberemo začetno in končno točko stopnic na 3D skici konstrukcije. Kot ostale funkcije SolidSteel-a, lahko tudi stopnišča poljubno prilagajamo. Dodajamo lahko podeste, dvignemo začetek stopnic, spreminjamo pozicijo stopnic,… Med kreiranjem stopnišča se komponente režejo, vijačijo, varijo kot je potrebno. 

Za kreirnaje stranskih profilov (kamor pridejo stopnice privarjene/privijačene) imamo na voljo celotno knjižnico profilov, ki se uporabljajo pri kreiranju kosntrukcije. Obstaja pa tudi samostojna knjižnica za stopnice. Tudi to knjižnico lahko seveda razširimo. 

Če so uporabnikove nastavitve presežene, nas SolidSteel prametric o tem obvesti. Tako ima uporabnik vedno nadzor nad projektom. 

OGRAJE

SolidSteel parametric za SOLIDWORKS ponuja možnost dodajanja segmentnih ograj v dizajn. Na 3D skici je potrebno označiti referenčni rob in povezujočo površino. Tako dobimo predogled ograje in možnost konfiguriranja le-te. Med spreminjanjem nastavitev je predogled vedno posodobljen. 

Poleg geometričnih nastavitev kot so odmik, višina, točna pozicija ograje, lahko izbiramo še med ostalimi možnostmi. Lahko določimo število stebrov, ali bomo dodali zaščitne plošče,…

Po potrditvi dialognega okna, bo ograja ustvarjena po uporabnikovih zahtevah. Vsi samostojni kosi (stebri, prečni stebri, zaviti deli, začšitne plošče,…)bodo dodani kot SOLIDWORKS kosi. Obstaja tudi možnost da so komponente dodane v podsestav. 

KOSOVNICE

Izvoz kosovnic

Kosovnice lahko izvozimo v obliki Excel datoteke. Predloge za izvoz so lahko popolnoma individualne. Predloge nadzorujejo obliko in vsebino kosovnice. 

Možni podatki za izvoz: številke pozicij, sestav, ime, teža, informacije za rezanje,… Številke pozicij so lahko določene avtomatično ali pa ročno. 

Uporabljene predloge so ustvarjene v jasni XML datoteki in so lahko narejene s strani naročnika ali pa izvajalca. Običajna Excel datoteka je lahko uporabljena kot individualna glava. Ta glava lahko vsebuje logo, naslov, številko naročila in veliko ostalih splošnih informacij. 

Številke pozicij

Proces dodajanja številk pozicij je pomemben pri ustvarjanju kosovnic. V SolidSteel parametric-u za SOLIDWORKS so številke pozicij dodane s pomočjo močnega algoritma. Obenem, pa poteka geometrično preverjanje enakih kosov. Tako dobijo enaki kosi, enake številke pozicije. 

Če spreminjamo dizajn po določevanju številk pozicije, SolidSteel parametric preveri če to vpliva na številke pozicij kosov. Prihaja lahko do problema istih številk pozicij za drugačne kose. V tem primeru bo program obvestil uporabnika in ga vodil do rešitve. Tako smo lahko suvereni, da bodo kosovnice vedno ustrezne. 

SOLIDWORKS kosovnice

Če ne želiti kosovnice izvoziti v obliki excel datoteke ali če želite imeti kosovnico na risbi, lahko to storite s stanardnimi SOLIDWORKS funkcijami. 

Tudi v tem primeru poteka geometrijsko preverjanje identičnih kosov. To velja tudi za varjene sestave in ne le posamezne kose. 

RISBE

Delavniške risbe

Pogosto se pravo delo začne ko je proces dizajna zaključen. Ko so profili in pločevine dokončani, je potrebno ustvariti delavniške risbe za vse posamezne kose. Tu nas podpira SolidSteel parametric s posebno funkcijo samodejnega ustvarjanja delavniških risb, tako za profile, kot tudi za pločevine. 

Programska oprema uporablja inteligentne in močne algoritme, ki prepoznajo vse lastnosti kosov, ki jih je treba dimenzionirati. Če je profil predolg bo program samodejno dodal prekinitve pogledov. 

Za individualni dizajn risb lahko uporabite vse dobro znane SOLIDWORKS funkcije. SolidSteel parametric postavlja risbe na običajne SOLIDWORKS predloge risb. Te predloge so individualno prilagodljive. 

DXF izvoz

Z uporabo sodobnih programov za gnezdenje, so pločevine izrezane iz večjega kosa pločevine že skoraj avtomatično. Večina teh programov uporablja DXF risbe, da razvrsti kose čim bolj učinkovito. 

V SolidSteel parametric za SOLIDWORKS, je na voljo poseben DXF izvoz. Program izvozi pločevine samodejno v DXF formatu v mapo določeno s strani uporabnika. Tako pridobimo pomembne datoteke za proces izdelave. 

SDNF vmesnik

Uvoz in izvoz SDNF datotek

SDNF (Steel Detailing Neutral Format) se uporablja za izmenjavo podatkov o jeklenih konstrukcijah med programi za analizo in konstruiranje. Ustvarjen je bil s strani podjetja Intergraph. Zadnja različica, ki je na voljo v industriji je Verzija 3.0.

Informacije so v SDNF datoteki razdeljene v pakete. V teh paketih se nahajajo podatki o: strukturi (ime, datum, številka projekta,..), linearnih kosih, pločevinah, luknjah, obremenitvah, povezavah, mrežah in ukrivljenih kosih. V vsakem paketu posebej pa je nato še več vrstic ki natančno popišejo te elemente.   

S SDNF vmesnikom SolidSteel parametric-a za SOLIDWORKS je enostavno sodelovati z zunanjimi programskimi opremami za strukturne analize. 

SDNF format se uporablja za izmenjavo podatkov o jeklenih konstrukcijah. Celotne konstrukcije so lahko uvožene ali izvožene v SDNF formatu z le nekaj kliki. 

Pametno sodelovanje

Za izvajanje strukturnih analiz z zunanjim programom, ponuja SolidSteel parametric izvoz SDNF datoteke. Velikokrat se zgodi, da pride po simulaciji konstrukcij do zahtevanih sprememb strukture. Zato model zopet uvozimo nazaj v SOLIDWORKS.

Pametni algoritmi SolidSteel parametric uvoza primerjajo novo uvoženo konstrukcijo z že obstoječo. Če program zazna spremembe nas o tem obvesti v To-Do sekciji na desni strani ekrana. Tako lahko uporabnik glede na ta seznam sprememb primerno prilagodi celotno konstrukcijo. 

IZVOZ NC DATOTEK

NC datoteke v DSTV formatu

Pomemben prooces po zaključku dizajniranja je izvoz NC datoteke. Tej podatki so lahko poslani neposredno na stroje za obdelavo. 

S SolidSteel parametric NC data modulom, lahko izvozimo NC datoteke v DSTV formatu. Koti odreza, zareze, luknje, vsi potrebni podatki za izdelavo so shranjeni v teh datotekah. 

NC data modul je na voljo kot posebej modul za SolidSteel parametric za SOLIDWORKS.